På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
 
 Uutiset
23.02.2017 ajankohtaista
Pirkanmaan Jätehuollolle Avainlippu- ja Yhteiskunnallinen yritys -merkit
09.02.2017 ajankohtaista
Jätemaksut pysyneet asukkaan kannalta suotuisina
08.02.2017 ajankohtaista
Pääkaupunkiseudulla hyödynnetään jo 96 prosenttia jätteistä
27.01.2017 ajankohtaista
Komissiolta Jätteestä energiaa -tiedoksianto
20.01.2017 ajankohtaista
Jätelaitospäiville voi jo ilmoittautua
Katso kaikki...
 
 Jätelaitoksilta
21.02.2017: Kymenlaakson Jäte Oy
Kymenlaaksolainen jätehuolto vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 5 000 suomalaisen verran
13.02.2017: Lakeuden Etappi Oy
Etappi laskee jäteastian tyhjennyshintaa taas
Katso kaikki...
 

Muut JLY:n sivustot
» Kierrätys.info
» Jäteinfo
» Vaarallinenjäte.fi
» Ekotehokkuusneuvonta
 
Etappi laskee jäteastian tyhjennyshintaa taas
13.02.2017
Kierrätyksen edistyminen ja toimintaketjun tehokkuus mahdollistavat hinnan alentamisen jo toistamiseen.

Jäteastian tyhjennyshintaa lasketaan Etelä-Pohjanmaalla. Lakeuden jätelautakunta hyväksyi Etapin esittämän viiden prosentin alennuksen jätetaksan poltettavan jätteen käsittelykustan-nuksiin astiatyhjennyksissä. Lisäksi syvä- ja pintakeräyssäiliöiden kuljetusmaksun osuutta laske-taan 10 prosenttia.  Jätelautakunta päätti asiasta kokouksessaan 8.2.
Hinnanmuutoksessa 240 litran poltettavan jätteen jäteastian tyhjennyshinta alenee koko Eta-pin toimialueella 7,63 eurosta 7,44 euroon per tyhjennyskerta. Myös poltettavan jätteen tonni-perusteinen vastaanottohinta laskee. 
Etapin hintakehitys on ollut viime vuosina asiakkaille suosiollista. Etappi ei ole nostanut jäteas-tian tyhjennyshintaa viime vuosina, ja vuonna 2015 keväällä tyhjennyshintaa laskettiin myös.
"Toiminnan tehokkuuden parantumisen myötä voimme tuoda sen vaikutuksia myös asiakkai-den eduksi. Nostoperusteisten jätesäiliöiden määrän kasvaessa on logistinen tehokkuus paran-tunut ja voimme alentaa kuljetushintaa”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kontio.
Poltettavan jätteen osalta kierrätyksen edistyminen ja toimintaketjun tehokkuus mahdollista-vat hänen mukaansa hinnan alentamisen jo toistamiseen parin vuoden sisällä. Kontio kiittää myös kuntien asukkaita hyvästä lajittelusta, mikä on osaltaan ollut auttamassa kierrätyksen eteenpäin menossa.
Asumisessa syntyvän lietteen saostus- ja umpisäiliöiden hintaan on myös tulossa muutoksia. Muutoksella tarkistetaan hintojen kustannusvastaavuutta. Saostussäiliöiden käsittelymaksuun liittyvä tuotantokustannus nousee saostussäiliön osalta 0,95 euroa per kuutio ja laskee um-pisäiliön osalta 1,45 euroa per kuutio.
Hinnanmuutokset tulevat voimaan huhtikuun alusta lähtien. 
Lue lisää...